سامانه شفافیت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

صفحه اصلی


شفافیت سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد(هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در نظام جلوگیری کرد.
به همین جهت، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اقدام به راه اندازی سامانه شفافیت نموده است.
سامانه شفافیت، اولین اقدام این سازمان در راستای توسعه شفافیت است. این سامانه به صورت مستمر از نظر محتوا و بستر به روز خواهد شد.